Tips voor standplaats en verzorging, evenals verpotten en vermeerderen (2023)

Tips voor standplaats en verzorging, evenals verpotten en vermeerderen (1)

kamerplanten Kamerplanten voor de halfschaduwrijke standplaats Kamerplanten voor heldere of zonnige locaties

1 april 20213. januari 2022riet

Amaryllis – bijzondere kamerschoonheden

Wie kent haar niet? Een van de meest populaire kamerplanten is deamaryllis met prachtige bloemen. Kenmerkend zijn de bollen (amaryllis is een bolgewas), opgaande groei, groene stelen uitlopend in kleurige bloemen. Maar voordat we ons tot de eigenlijke plant wenden, willen we graageen korte omweg naar de naamgevingmaken. Want als mensen over amaryllis praten, komt dat altijd bij je terugde naam Riddersteronder. Als u van mening bent dat dit één en dezelfde plant is, dan klopt dat helaas niet. We willen u graag vertellen waar deze twee termen over gaanleg kort uit.

Amaryllis en ridderster zijn verschillende planten

Beide plantenbehoren tot de amaryllisfamilie, toch zijn ze datverschillende planten. De amaryllis wordt ook wel amaryllis belladonna of belladonna lelie genoemd. Het komt uit de subtropische gebieden van zuidelijk Afrika. Riddersterren, ook wel hippeastrum genoemd, werden pas enige tijd geleden ontdekt in Zuid-Amerika. Omdat de gelijkenis met Amaryllis verbluffend was, werd aanvankelijk aangenomen dat het om dezelfde plant zou gaan. Er was echterverschillende planteigenschappenen de leefgebieden van de twee bloemen waren heel verschillend. Zo begon een tien jaar durende discussie over de vraag of een ridderster een amaryllis is of niet. 1987 was toeneen apart botanisch geslachtintroduceerde datHij heette Hippeastrumwordt. Het bevat ongeveer 70 soorten en enkele honderden gecultiveerde vormen van de ridderster. Er zijn wel 100 wilde soorten amaryllis.

Tips voor standplaats en verzorging, evenals verpotten en vermeerderen (2)

Amaryllis als kamerplant

De amaryllis is niet alleen populair als kamerplant vanwege de prachtige bloemen, maar ook vanwege debloei in de wintermaandenlaat zien, d.w.z. in een tijd dat andere planten in rust zijn. DeAmaryllis verzorgen is niet zo eenvoudigzoals bij andere kamerplanten, maar ook geen rocket science. De juiste standplaats is afhankelijk van de betreffende vegetatiefase, waarvan de amaryllis er drie per jaar doorloopt:

 1. Dood gaanrustperiode: Het begint eind augustus/begin september en duurt tot begin december. Op dit moment heeft de plant nodigeen koele en donkere plek, bij voorkeur in een kelder of in een tuinhuisje. De temperaturen zouden rond de 16 graden moeten liggen.
 2. Dood gaanbloeifase: Het is – zoals gezegd – winter. Vanaf half december begint de amaryllis weer te groeien en uiteindelijk bloemen te vormen. Gedurende deze tijd dient u ze op 16 tot maximaal 20 graden te houdenplaats op een lichte locatie. Directe zon zou dat niet moeten zijn. Hoe koeler de plant staat, hoe langer de bloeiperiode aanhoudt.
 3. Dood gaangroei fase: Na de bloei vormt de amaryllis bladeren. Halverwege augustus zou het nu dagtemperaturen van 24 tot 26 graden moeten zijnzonnig tot halfschaduwstellage.

AEen winterslaap is voor de Amaryllis dus niet nodig, want als het buiten koud wordt, is ze in topvorm.

(Video) How to repot a plant? | Beginners Guide to Repotting

Hoe de amaryllis te verzorgen

Men zou kunnen veronderstellen dat de amaryllis als veeleisende tropische plant al bepaalde eisen stelt aan het substraat. Maar hiergewone kamerplantgrond is voldoendeom aan de voedingsbehoeften te voldoen. Pas na de rustfase is het raadzaam om te verpotten in een nieuw substraat.

Let bij het besproeien ook op de afzonderlijke vegetatiefasen. Het is het gemakkelijkstin de rustfase, want dan heb je de amaryllis nodighelemaal geen water geven. Geen probleem is het indrogen van de bladerengroeifase begint, begin met deregelmatig water geven. Je moet dit blijven verhogen totdat de grond echt heel vochtig wordt gehouden. Tenzij je sterftAmaryllis buiten in de zomerbrengen, je moet stervenGeef de plant daar vaker water, op de vensterbank wat minder. Je hebt een goede controle wanneer jewerk met een achtbaan, zodat de amaryllis zelf het water kan halen.

Bevruchtenmoet je de amaryllis vanaf die tijd gaan plantenwanneer de bloem begint te verwelken.Het is aan te raden,elke drie wekenom een ​​vloeibare meststof te geven. Wegvroeg in meide plant zal danelke twee wekenzelfs elke week bemest als hij buiten staat. Met het begin vanrustperiodealsjeblieft bemestenniet langer.

Als de amaryllis uitgebloeid is, knipt u ze terugBloeiwijzen net boven de bolweg. De bladeren worden pas verwijderd als ze zijn opgedroogd, dat is tegen het einde van het groeiseizoen.

Tips voor standplaats en verzorging, evenals verpotten en vermeerderen (3)

Amaryllis verpotten en vermeerderen

Om de amaryllis het volgende jaar weer te laten bloeien, zou u dat moeten doenverpotten voor de groeifase. Graaf de bol voorzichtig uit, schud de oude aarde eraf en plaats de bol in een nieuwe, grotere pot met verse aarde. Je moet ervoor zorgen dat deUi niet volledig begravenis, maar ongeveer de helft steekt uit de aarde.

Bij vermenigvuldigen is erdrie manieren: Lente-uitjes, deling en vermeerdering door zaden.

 • lente-uitjesvormen op de moederbol. Als je de amaryllis verpot, kan datVerwijder dochteruien voorzichtigen plant in nieuwe potten. Het duurt meestal een paar jaar voordat de ui zijn werkelijke grootte heeft bereikt.
 • De uien kunnenook gedeeld worden. Het is belangrijk datop elk stuk wortelvoorwaarde. Doe deze delen in een voldoende grote pot met aarde en dek deze af met huishoudfolie. Houd de grond altijd vochtig. Zodra de eerste bladeren verschijnen, kan de folie worden verwijderd.
 • Na de bloei vormt de amaryllis zaaddozen. Wil je dezeVerspreid plant door zaad, breek de capsules uit, open ze en doe de zaden er snel infokkers. Deze methode zal echter alleen tot succes leiden als u ze een hoge luchtvochtigheid, een lichte standplaats enpermanent zeer warme temperaturenkan aanbieden. Het duurt enkele jaren tot de eerste bloei, daarom is deze manier van vermeerderen eigenlijk te omslachtig.

Ziekten en plagen van Amaryllis

Er gebeuren dingen met de ziektenvooral ui en wortelrotuit. Het treedt op bij te veel water geven ofwateroverlastontstaat. Verpot de amaryllis zo snel mogelijk, misschien kun je ze dan nog redden.

Ongedierte daarentegen komt vaker voor. Bovenal denarcis vlieg. Als de ui van bovenaf kan worden ingedrukt en er een gaatje is ontstaan, kan deNarcissus vliegenlarvendaar genesteld. In dit geval moet ugooi de ui weg, een redding is nauwelijks mogelijk. Als zich zilverkleurige vlekken op de bladeren vormen en de bladeren vervolgens bruin worden, is er sprake vanTrips.Zet de amaryllis apartvan andere exemplaren en behandel de plant met een sopje.

De ui kan ookbesmet met zachte huidmijtenworden. Deze ontstaan ​​wanneer de temperatuur te hoog is en de luchtvochtigheid te hoog. Hierdoor kande zogenaamde rode brander ontstaan. Dit is een schimmel die ervoor zorgt dat de ui gaat rotten. In dit geval moet ugooi de ui weg.

Let op: Amaryllis is giftig

In hun thuisland zijn de ingrediënten van de Amaryllisgebruikt voor pijlgif. Het behoeft geen betoog dat voorzichtigheid geboden is bij het hanteren van de plant. gebruikdraag altijd handschoenen tijdens het werken. Pas op dat de plantbuiten het bereik van kinderen en dierenstaat. De toxische ingrediënten zijn de belangrijkste alkaloïden lycorine en amellin, maar ook de alkaloïden caranine, undulatine en acetylcaranine. Deze gifstoffen zijn gelokaliseerdin alle delen van de plant, maar vooral in de ui. Twee gram uienschil kan dodelijk zijn bij kinderen. Symptomen zijn onder meer huidirritatie, misselijkheid, braken, slaperigheid, diarree, overvloedig speekselvloed, zweten, nierbeschadiging en verlamming.

Tips voor standplaats en verzorging, evenals verpotten en vermeerderen (4)

riet
(Video) The Best Repotting Method, Hands-Down!

Misschien ben je ook geïnteresseerd in

Tips voor standplaats en verzorging, evenals verpotten en vermeerderen (5)

kamerplanten Kamerplanten voor heldere of zonnige locaties

14 maart 2023 14 maart 2023riet

Gouden fruitpalm – vakantiegevoel in huis

Tips voor standplaats en verzorging, evenals verpotten en vermeerderen (6)

kamerplanten Kamerplanten voor heldere of zonnige locaties

(Video) Tips voor de verzorging van je Aloë Vera

23 februari 2023 23 februari 2023riet

Kranslinger - geurige schoonheid

Tips voor standplaats en verzorging, evenals verpotten en vermeerderen (7)

kamerplanten Kamerplanten voor de halfschaduwrijke standplaats Kamerplanten voor heldere of zonnige locaties Kamerplanten voor de schaduwrijke standplaats

18 januari 2023 18 januari 2023riet

Schoenmakerspalm - populair en robuust

Tips voor standplaats en verzorging, evenals verpotten en vermeerderen (8)

(Video) GOLDEN TIPS on REPOTTING PLANTS | When and How to Repot Plants

kamerplanten Kamerplanten voor heldere of zonnige locaties

1. November 202227. Oktoberriet

Fournier Torenia - mooie zomerbloeier voor binnen en buiten

Tips voor standplaats en verzorging, evenals verpotten en vermeerderen (9)

kamerplanten Kamerplanten voor heldere of zonnige locaties

1. Oktober 2023. Meiriet

Bacon Tree - Zeer populair als bonsai

Tips voor standplaats en verzorging, evenals verpotten en vermeerderen (10)

kamerplanten Kamerplanten voor heldere of zonnige locaties

(Video) Tips voor de verzorging van je Areca palm (Dypsis Lutescens)

1. September 20227. April 2022riet

Catharanthus – de vergeten groenblijvende plant

FAQs

Hoe verplant je een plant? ›

Haal de plant met kluit uit je pot en schudt de kluit zoveel mogelijk uit (boven een groot stuk doek of plastic of buiten). Peuter zoveel mogelijk oude aarde tussen de wortels vandaan. Zet daarna je plant met verse potgrond weer terug in de aarde. Geef daarna lekker water.

Kan je planten verpotten in de winter? ›

En het verpotten van je plant kan ook in de herfst of de winter, vooral als je ziet dat je plant enorm uit z'n pot is gegroeid. En ook hier kun je dat beter doen bij een plant die actief aan het groeien is, dan bij een plant die in rust is. Mocht je de wortels dan beschadigen, dan kan je plant er beter van herstellen.

Wat gebeurt er als je een plant niet verpot? ›

Het niet verpotten van planten heeft verschillende nadelen, het is niet alleen maar dat de plant te weinig ruimte krijgt in de pot, maar de groei gaat er uit en daardoor wordt de weerstand tegen allerlei aantastingen groter vooral spint ligt dan op de loer.

Hoeveel ruimte heeft een plant nodig? ›

Globaal zijn er per m² 11 planten nodig. De onderlinge afstand bij lage plantjes ligt tussen de 20 en 25 cm. Middelhoge plantjes worden op een onderlinge afstand van 35 tot 40 cm geplant. Voor grote planten kan een afstand van 50 tot 75 cm gerekend worden.

Wat doe je onderin een bloempot? ›

Hydrokorrels onderin de pot

Vooral als je een plant in een dichte pot wilt zetten, wordt vaak aangeraden om hydrokorrels onder in te leggen. Wat de korrels hier kunnen doen is overtollig water opnemen en dat geleidelijk weer loslaten aan de potgrond.

Waarom geen hydrokorrels? ›

Wanneer je een binnenpot gebruikt of een buitenpot met gaten onderin, hoef je niet per se hydrokorrels te gebruiken. Het overtollige water kan namelijk weglopen door de gaten. Hydrokorrels worden ook gebruikt voor planten op hydrocultuur. Deze planten zijn zo gekweekt dat ze kunnen overleven op water.

Wat is de beste tijd om planten te verpotten? ›

Vaste planten verplanten

Het beste resultaat is echter te verwachten bij verplanten in de rustperiode. De meeste soorten kunt u daarom het beste verplanten in het voorjaar (maart-mei, bij voorkeur tot eind april) of het najaar (september-november). Voor vorstgevoelige planten is het voorjaar de beste periode.

Welke maand planten verpotten? ›

Wanneer verpotten: de ideale periode

Je kunt jouw kamerplanten het beste in het voorjaar verpotten, tussen maart en juni. Dit is het ideale tijdstip omdat planten tijdens deze periode meer energie krijgen, dankzij de warmere temperaturen en lichtintensiteit. Dat leidt ertoe dat kamerplanten snel nieuwe wortels krijgen.

Wat is de beste tijd om kamerplanten te verpotten? ›

Het voorjaar is de beste periode om te verpotten. De warmere omgeving en de grotere lichtintensiteit geven je planten meer energie om te leven en te groeien. Is het verpotten dringend, dan kun je dat natuurlijk ook buiten deze periode – met de nodige voorzichtigheid – doen.

Kan potgrond slecht worden? ›

Potgrond bederft namelijk niet zo snel. Zo lang u de potgrond droog en koel bewaart, bijvoorbeeld in de schuur of het tuinhuisje, kan er vrijwel niets mee gebeuren en kunt u het later zonder problemen opnieuw gebruiken.

Wat heeft een plant nog meer nodig om te kunnen groeien? ›

Het blijkt dat water, lucht en energie de belangrijkste ingrediënten voor plantengroei zijn. Om te kunnen groeien, hebben planten water, koolstofdioxide (uit de lucht) en energie van zonlicht nodig.

Waar is perliet goed voor? ›

Perliet kan gebruikt worden om de potgrond luchtiger en lichter te maken waardoor wortels beter ontwikkelen en planten beter groeien en mooier bloeien. Ook kan het gebruikt worden als drainage laag, waardoor de waterhuishouding in de pot verbeterd wordt. Hiermee kun je voorkomen dat je de plant teveel water geeft.

Wat zijn sterke potplanten? ›

Als je een plek hebt die relatief veel wind vangt kun je juist het beste kiezen voor sterke potplanten. De schoenlappersplant, leliegras en vrouwenmantel komen hiervoor zeker in aanmerking. Uiteraard zijn er ook potplanten die het prima doen op een schaduwrijke plek.

Hoe vaak moet je aarde vervangen? ›

Je koopt een kamerplant met een pot en klaar ben je? Dat is in het begin zeker het geval, maar na een jaar of anderhalf moet je zeker de potgrond vervangen. Het begin van het groeiseizoen (februari/maart) is daarvoor een goed moment. In de oude potgrond van je planten is de voeding uitgespoeld.

Kan een plant zonder daglicht? ›

Zonder licht zouden er geen planten zijn. Je kunt nog zo goed water geven en de juiste voeding voor je plant uitkiezen, afstoffen en verpotten, maar als je je kamerplant geen licht geeft, zal deze het niet overleven. Daarom is licht het allerbelangrijkste om je planten mooi en gezond te houden.

Waarom moet je hydrokorrels wassen? ›

Hydrokorrels hergebruiken

Weggooien is dus niet nodig. Je kunt ze wel even wassen voor hergebruik. Zijn je hydrokorrels wit geworden? Geen paniek, dit zijn mineralen en ze vormen geen gevaar voor je plant.

Hoe vul je een grote bloempot binnen? ›

Volg de onderstaande stappen:
 1. Neem een aantal piepschuim-blokken en vul hier 1/3 tot de helft van de plantenbak mee op.
 2. Leg een stuk antiworteldoek over het piepschuim met de randen wat omhoog gewerkt. ...
 3. Vul het resterende deel van de plantenbak met 1/3 hydrokorrels.
 4. Het overige deel vul je met potgrond.

Hoeveel hydrokorrels in een bloempot? ›

Hoeveel hydrokorrels heb je nodig? Als stelregel kun je aanhouden dat je ongeveer 25% (een kwart) van de plantenbak of pot gebruikt vult met hydrokorrels en dan de rest met potgrond en/of tuinaarde. Het is verstandig om bij het eerste gebruik de hydrokorrels even te wassen , nat te maken.

Kan elke plant op hydrokorrels? ›

Want een plant moet enorm wennen aan die hydrokorrels aan z'n wortels en de ene plant kan zich makkelijker aanpassen dan de andere. In principe kan elke plant op hydrocultuur groeien, maar kies een stevige plant om mee te beginnen. Bijvoorbeeld een Epipremnum, Spathiphyllum (Lepelplant) en Chlorophytum (graslelie).

Wat is beter hydrocultuur of potgrond? ›

De planten passen zich aan de hydrocultuur aan door een ander soort, langere wortels met geen of veel dunnere vertakkingen te ontwikkelen. De wortels leggen daardoor een andere weg af door het substraat heen. De korrels zijn luchtiger dan gewone potgrond en voor de wortels makkelijker om doorheen te groeien.

Waarom gebruik je bij het verpotten van een plant verse potgrond? ›

Verstikking. De wortels van kamerplanten hebben lucht nodig om goed te functioneren. Verse grond is vaak veel luchtiger, dus ompotten zal de gezondheid van de plant ten goede komen.

Hoe diep moet een bloempot zijn? ›

Ik lees in je aanbeveling dat de potten minstens 10cm diep moeten zijn, maar kweekpotjes van meer dan 10cm hoog en minder dan 10cm diameter zijn moeilijk te vinden…

Hoe en wanneer planten delen? ›

De periode van circa eind maart tot eind april is de beste tijd, omdat de verse nakomelingen dan genoeg tijd hebben om te wortelen en uit te lopen voordat de winter weer invalt. Afhankelijk van het soort plant splits, deel of scheur je de moederkluit die je voorzichtig uit de grond schept.

Hoeveel water geven na verpotten? ›

De plant moet wel ruimte houden om te groeien. Geef direct veel water. Later verander je de hoeveelheid naar de behoefte van de plant. Je kunt nu eventueel nog wat hydrokorrels op de potgrond leggen, zodat de grond niet snel uitdroogt.

Wat is de beste potgrond voor kamerplanten? ›

Bij de meeste kamerplanten die wekelijks of tweewekelijks water krijgen is een mengsel van 30% perliet en 70% algemene potgrond voor kamerplanten een goede keuze. Zo blijft de bodem lekker luchtig en heb je minder kans op wortelrot.

Hoe moet je hydrokorrels gebruiken? ›

Nadat je de plant hebt ingegraven, strooi je een dunne laag hydrokorrels de bovenste laag aarde. Ga hierbij uit van ongeveer 2 centimeter bij een kleine pot en 4 centimeter bij een grote. Door ook bovenin de pot te bestrooien met korrels, zorg je dat het water egaal wordt verspreid over het oppervlakte.

Hoe verpot je een kamerplant? ›

Vul de pot met een laag potgrond en zet je plant erop. Zorg ervoor dat de verse potgrond straks even hoog komt als in de oude pot. Zet je plant dus niet dieper in de grond. Vul de ruimte rondom de kluit met verse potgrond en laat een paar centimeter ruimte over tussen de bovenkant van de grond en de pot.

Hoe een plant delen? ›

Stappenplan
 1. Splits, deel of scheur geen planten die bloeien of volop in knop zitten. ...
 2. Schep de plant met een spitvork of schep uit de grond. ...
 3. Schud de wortelkluit uit zodat je de wortels en groeipunten goed ziet.
 4. Deel de kluit met de hand, een snoeischaar of schep vervolgens in twee of meer stukken.
Mar 23, 2017

Kun je planten verplaatsen? ›

Vaste planten kunt u het hele jaar door verplanten, mits het niet vriest. Het beste resultaat is echter te verwachten bij verplanten in de rustperiode. De meeste soorten kunt u daarom het beste verplanten in het voorjaar (maart-mei, bij voorkeur tot eind april) of het najaar (september-november).

Hoe plant uitgraven? ›

Uitgraven van jouw vaste planten

Een riek geeft de voorkeur aangezien je daar de wortels het minste mee beschadigd. Steek de plant rondom voorzichtig los en probeer niet door de wortels heen te spitten. Bij planten die erg vast zitten gebruik je de spa alsnog. Daarna trek je de plant voorzichtig uit de grond.

Hoe vermeerder ik kamerplanten? ›

Veel planten kunt u stekken door ze in (stek)grond te zetten. Heeft u geen beschikking over deze grond, dan zijn er ook verschillende planten eenvoudig te stekken op water. Daar heeft u weinig meer voor nodig dan een vaasje en een laagje water. Ververs het water wel regelmatig, om bacteriegroei tegen te gaan.

Hoe vermeerder je een plant? ›

Snijd grote stukken van de buitenkant van de kluit (waar de jonge delen zitten) in kleinere stukken, elk met een goed wortelsysteem en enkele gezonde jonge scheuten. Ververs de oude grond door er compost en mest doorheen te mengen. Plant de losse delen met genoeg tussenruimte, duw ze aan en geef water.

Welke maand planten scheuren? ›

Vaste planten scheuren (video)

Om in conditie te blijven moeten vaste planten af en toe worden gescheurd. De maand maart is daarvoor een prima tijd, maar in september kan het ook. Met de hand, een scherp mes of de spade trek je de pollen uit elkaar.

Wat maakt een plant aan? ›

Een plant kan zelf voedsel maken. Dat heet fotosynthese. Voor die fotosynthese heeft die plant drie dingen nodig: licht, water en kooldioxide. dat is een stof in de lucht.

Waar zet je een plant in? ›

Op welke plek je een kamerplant ook neer wilt zetten, het is dus belangrijk dat er een raam is waar daglicht door naar binnen komt. Zonder daglicht zal je plant het uiteindelijk niet overleven. Toch zijn er planten die ook met heel weinig daglicht kunnen overleven.

Videos

1. Tips voor de verzorging van je Alocasia (Olifantsoor)
(Flora Fashion)
2. Tips voor de verzorging van je Sansevieria (Vrouwentong)
(Flora Fashion)
3. Tips voor de verzorging van je Anthurium (Flamingoplant)
(Flora Fashion)
4. Tips voor de verzorging van je Strelitzia (Bird of Paradise)
(Flora Fashion)
5. Orchideeen (Phalaenopsis) knippen en verpotten
(Groei & Bloei)
6. Tips voor de verzorging van je Spathiphyllum (Lepelplant)
(Flora Fashion)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Domingo Moore

Last Updated: 02/06/2023

Views: 5291

Rating: 4.2 / 5 (73 voted)

Reviews: 80% of readers found this page helpful

Author information

Name: Domingo Moore

Birthday: 1997-05-20

Address: 6485 Kohler Route, Antonioton, VT 77375-0299

Phone: +3213869077934

Job: Sales Analyst

Hobby: Kayaking, Roller skating, Cabaret, Rugby, Homebrewing, Creative writing, amateur radio

Introduction: My name is Domingo Moore, I am a attractive, gorgeous, funny, jolly, spotless, nice, fantastic person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.