Standaard abonnementen | Saxo Bank (2023)

Veelgestelde vragen

Of u nu een buy-and-hold-belegger, een actieve belegger of een daytrader bent, wij willen zo goed mogelijk aan uw behoeften voldoen. Daarom kunt u kiezen uit drie beleggingspakketten, Green, Blue en Black. Elk pakket heeft specifieke voordelen, maar u bent altijd verzekerd van de kwaliteit waar Saxo Bank om bekendstaat. Bovendien kunt u punten verdienen om in aanmerking te komen voor een van de premium pakketten. Platinum en VIP.

Wanneer u een Saxo-rekening opent, komt u automatisch in Blue. Zo kunt u de eerste maand kostenloos het volledige aanbod van Saxo Bank ervaren. U bent vrij om te wisselen naar Green of Black als dit beter bij uw beleggingsbehoeften past.

Door het verdienen van een bepaald aantal punten komt u in aanmerking voor een upgrade naar een premium pakket, met lagere tarieven en exclusieve voordelen. U verdient punten door het doen van transacties of stortingen. Wanneer u zich kwalificeert voor een premium pakket dan profiteert u hiervan automatisch voor een periode van minimaal 12 maanden.Meer informatie over de premium pakketten.

Wanneer u een rekening opent bij Saxo Bank, dan komt u automatisch in beleggingspakket Blue. U krijgt van ons dan een introductieperiode van 30 dagen, waarover u geen service fee betaalt. Bovendien ontvangt u na het doen van een eerste storting op uw rekening, een tegoed van ÔéČ 200 aan transactiekosten. Tijdens uw introductieperiode kunt u alle functionaliteiten ontdekken die Saxo Bank te bieden heeft. U heeft namelijk toegang tot alle drie de platformen van Saxo Bank. Tijdens uw introductieperiode wordt u ge├»nformeerd over de voortgang hiervan. Indien u voor het verstrijken aan geeft te willen overstappen naar pakket Green, dan zorgen wij ervoor dat u na de introductieperiode direct in beleggingspakket Green komt. Vanaf dat moment betaalt u dan de kosten van Green. Na het verstrijken van de 30 dagen introductieperiode gelden de reguliere regels omtrent switchen van pakketten.

U kunt kostenloos wisselen tussen Green, Blue en Black. U kunt ook punten verdienen om in aanmerking te komen voor een Premium pakket.Meer informatie over het verdienen van punten.

Wisselt u van Green naar Blue of Black of van Blue naar Black, dan gaan uw nieuwe tarieven en voordelen onmiddelijk in. Aan het einde van de maand betaalt u op basis van het aantal dagen dat u een pakket heeft afgenomen. Als u bijvoorbeeld 15 dagen van een maand van 30 dagen in Green zit en de resterende 15 dagen wisselt naar Blue, betaalt u aan het einde van de maand als volgt: (3,50 EUR + 0.01%)/30*15 + (8,25 EUR + 0,015%)/30*15 = 5,875 EUR + 0,0125%.

Wanneer u wisselt van Black naar Blue of Green, of van Blue naar Green, dan gaan uw nieuwe tarieven en voordelen op de eerste dag van de volgende maand in. Als u bijvoorbeeld op 17 juni een aanvraag doet om van pakket te veranderen, dan gaat dit op 1 juli in.

(Video) Saxo Bank Review For Beginners

Wij doen er alles aan om u de beste beleggingservaring te bieden. Bij Saxo Bank heeft u toegang tot gebruiksvriendelijke beleggingsplatformen met slimme analysetools om betere beleggingsbeslissingen te kunnen nemen. U profiteert van support van een deskundige klantenservice, informatie en inspiratie van experts en de veiligheid van een bank met een bankvergunning. Bovendien kost het aanhouden van een rekening en een portfeuille ook geld, zo worden er kosten gemaakt voor het verwerken van dividend- en couponbetalingen, emissies, beursgangen en aandeelhoudersvergaderingen.

Door een maandelijkse servicevergoeding in rekening te brengen, kunnen wij u het hoge serviceniveau bieden dat u verdient, en dit nog verder verbeteren.

De maandelijkse servicevergoeding omvat een vast en een variabel deel. We berekenen het variabele deel op basis van de maandelijkse gemiddelde portefeuillewaarde, d.w.z. de waarde van alle effecten in de portefeuille (met uitzondering van opties en futures).

U kunt uw portefeuillewaarde bekijken op de pagina ÔÇśRekeningÔÇÖ onder ÔÇśPortfolioÔÇÖ. U vindt de ontwikkeling van uw portefeuillewaarde in de de tijd onder het tabblad ÔÇśPrestatiesÔÇÖ.

Na het einde van elke maand factureren we u op basis van het aantal dagen dat u een beleggingspakket heeft gehad. We trekken het bedrag af van het beschikbare geld op uw rekening. Als u niet genoeg geld beschikbaar heeft om de service fee te betalen (en u maakt geen gebruik van effectenkrediet), gaat uw rekening in de min en zullen wij u vragen om uw saldoaan te vullen. Als u uw rekening in de loop van de maand sluit, verrekenen wij de service fee op dat moment.

Ja, u betaalt geen service fee als u:

  • meer dan 75 betaalde transacties in de betreffende kalendermaand uitvoert (Black, Platinum en VIP);
  • meer dan 500 EUR aan transactiekosten in de betreffende kalendermaand betaalt (Black, Platinum en VIP).
(Video) SAXO Bank Review 2023: How expensive it really is? ­čĺÁ

De transactiekosten die Saxo Bank rekent worden over het algemeen betaald in de vorm van een commissie of een spread, op het moment van de transactie, afhankelijk van het instrument. De transactiekosten worden duidelijk weergegeven onder elk product op het platform en op het orderticket.

Tarieven per transactie - voor transacties in aandelen, obligaties, ETF's en beleggingsfondsen betaalt u een percentage over het totale transactie bedrag. Met een minimum en maximum per transactie.

Tarieven per contract - voor opties en futures betaalt u een vast bedrag per contract. Het bedrag hangt af van de valuta waarin het contract is genoteerd.

Ja, u kunt u zich abonneren op koersinformatie van een beurs die niet gratis in uw pakket is opgenomen. Informatie over de kosten voor elke effectenbeurs vindt u op het beleggingsplatform. Klik op het instellingen icoon in de rechterbovenhoek en selecteer 'Kosten abonnementen en nieuwsdiensten'. Hier vindt u de volledige lijst van beschikbare beurzen en de bijbehorende kosten.

Als u een actieve belegger bent, betalen wij u de maandelijkse abonnementskosten terug, als:

  • U een particuliere klant bent met een niveau 1 abonnement en in ├ę├ęn kalendermaand ten minste vier keer aandelen of ETF's heeft verhandeld op de betreffende effectenbeurs.
  • U een particuliere klant bent met een niveau 2 abonnement op de Australische effectenbeurs en in ├ę├ęn kalendermaand ten minste zes keer in aandelen of ETF's heeft gehandeld.

We keren de terugbetaling per kwartaal achteraf uit.

Meer informatie over abonnementskosten.

U kunt 18 verschillende valuta's op uw Saxo-rekening aanhouden.

Als Saxo Bank behouden wij de Nederlandse bankvergunning die oorspronkelijk aan BinckBank is verleend en blijven wij onder toezicht staan van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financi├źle Markten (AFM). Dit toezicht gaat verder dan het bewaken van onze financi├źle gezondheid. Onze services, communicatie en procedures worden ook regelmatig aan controle onderworpen.

Saxo Bank, als handelsnaam van BinckBank N.V., valt ook onder het Nederlandse Depositogarantiestelsel. Onderde voorwaarden van het stelselgarandeert dit particuliere deposito's tot maximaal 100.000 EUR per persoon per bank. Als uw rekening op naam van twee personen staat, is dat maximaal 200.000 EUR. Uw effecten zijn beschermd tegen een eventueel faillissement van BinckBank N.V. via de Wet giraal effectenverkeer of via ons bewaarbedrijf. In hetBeleid Belangenbeschermingleest u hier meer over.

Vermogensscheiding

Saxo Bank (handelsnaam van BinckBank N.V.) houdt zich uiteraard aan de regels voor vermogensscheiding. Deze regels zorgen ervoor dat als een bank failliet gaat, de beleggingen van cli├źnten zijn afgescheiden van het vermogen van de bank. Dit voorkomt dat de beleggingen van cli├źnten in de failliete boedel van de bank vallen.

De meeste financi├źle instrumenten vallen onder de beschermende werking van de Wet giraal effectenverkeer (Wge). De Wge geeft zekerheid doordat u de eigenaar bent en blijft van uw effecten. De effecten die niet onder de beschermende werking van de Wge vallen, worden bewaard in het Bewaarbedrijf van Saxo Bank (handelsnaam van BinckBank N.V.) dat als enige doel het bewaren van effecten heeft. Wanneer Saxo Bank (handelsnaam van BinckBank N.V.) failliet zou gaan, blijven de effecten in beide gevallen buiten de boedel van Saxo Bank (handelsnaam van BinckBank N.V.).

Beleggerscompensatie

De beleggerscompensatieregeling beschermt particulieren en 'kleine' ondernemingen die financi├źle instrumenten (bijvoorbeeld effecten of opties) hebben toevertrouwd aan een bank of beleggingsonderneming met een vergunning. De vergoeding bij de beleggerscompensatieregeling is maximaal ÔéČ 20.000 per persoon.

(Video) Investors Guide: Which is the Best Broker? (Ranking 14 Stock Brokers!)

260.000+

Dagelijkse transacties

876.000+

Klanten

78,4+ mld

EUR geadministreerd vermogen

(Video) SAXO Bank Review 2023 - Pros and Cons Uncovered - by Thediaryofatrader.com

30+ jaar

Ervaring in de beleggingssector

Standaard abonnementen | Saxo Bank (1)

Klaar om te beginnen?

Open uw rekening in 3 eenvoudig stappen, geheel online!

Open een rekening

(Video) Introduction to Saxo Bank

Videos

1. Webinar: Uitleg over SaxoTraderGO
(Hugo Investing Nederlands)
2. Energy Could Push Euro to 0.90, Says Saxo Bank's Hardy
(Bloomberg Television)
3. WEBINAR: SaxoTraderGO Platform Walkthrough
(Saxo UK)
4. Wat is standaarddeviatie?
(Saxo Bank Nederland)
5. Forex trading scams - List of scam brokers
(Traders Union)
6. Tutorial Saxo Markets Australia 2022: How to fund your account
(Saxo Markets Australia)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Dong Thiel

Last Updated: 04/10/2023

Views: 5303

Rating: 4.9 / 5 (79 voted)

Reviews: 86% of readers found this page helpful

Author information

Name: Dong Thiel

Birthday: 2001-07-14

Address: 2865 Kasha Unions, West Corrinne, AK 05708-1071

Phone: +3512198379449

Job: Design Planner

Hobby: Graffiti, Foreign language learning, Gambling, Metalworking, Rowing, Sculling, Sewing

Introduction: My name is Dong Thiel, I am a brainy, happy, tasty, lively, splendid, talented, cooperative person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.